Det er Rønnes Hotel A/S mål at have, - og vedligeholde et højt niveau for beskyttelse og sikkerhed ved opbevaring af kunders og personales personoplysninger.

Rønnes Hotel A/S ønsker hermed, at beskrive hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Rønnes Hotel driver restaurationsvirksomhed og Rønnes Hotel A/S er dataansvarlig.

Rønnes Hotel A/S kontaktoplysninger er:

Rønnes Hotel A/S
Kystvejen 25
9690 Fjerritslev

Att.: Hotelchef Lone Jellesen/Dir. Lars Mouritzen

Rønnes Hotel udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Rønnes Hotel leverer som Hotel og restaurationsvirksomhed ydelser til både private, erhvervs virksomheder, foreninger og offentlige instanser

Når du, ved bestilling af vore serviceydelser, afgiver dine personoplysninger, - giver du samtidig samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Rønnes Hotel.

 

2. Hvordan indsamler vi personoplysninger?

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Rønnes Hotels serviceydelser.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • Via browser/e-mail
 • Når du abonnerer på Rønnes Hotels nyhedsbreve.
 • Fra annoncering og sociale medier
 • Fra tredjepart herunder booking firmaer.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

 

3. Hvilke informationer indsamler Rønnes Hotel

Rønnes Hotel indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer, e-mailadresse, evt. fødselsdato samt andre almene personoplysninger
 • Købshistorik
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Kreditkortoplysninger
 • Demografiske oplysninger

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Rønnes Hotel personoplysninger udover de almene personoplysninger,

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Rønnes Hotel det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kundeoplysninger, for at vi kan yde dig den rette service.

 

4. Online køb med kreditkort

I forbindelse med dit ophold og køb af varer modtager vi betaling med kreditkort og Mobile Pay, som er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (Nets).

 

5. Hvad er formålet med indsamlingen?

Rønnes Hotel indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for afviklingen af vore arrangementer.

Formålet med indsamling af personoplysninger kan bla. være til brug for kontakt til dig før, under og efter dit ophold på Rønnes Hotel

Ved bestillinger og bookinger gemmer Rønnes Hotel de oplysninger, som du har oplyst, i indtil 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne vil kun blive brugt hvis du som kunde igen henvender dig til Rønnes Hotel. Dine oplysninger bliver ikke videregivet til trediepart

 

6. Det juridiske grundlag for behandlingen

Oplyser du om særlige hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende bruges disse kun til at kunne afvikle opholdet efter dit ønske.

 

7. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Ret til at blive oplyst om, at der indsamles og behandles personoplysninger i den pågældende virksomhed.
 • Ret til løbende at få indsigt i, hvordan ens oplysninger behandles.
 • Ret til at få berigtiget urigtige data og begrænset behandlingen.
 • Ret til at få slettet data.
 • Ret til at gøre indsigelse over at ens oplysninger behandles og videregives til fx markedsføringsformål.
 • Ret til at kunne få udleveret sine data, så de kan overflyttes til anden udbyder (dataportabilitet).
 • Ret til at tilbagekalde?samtykke.
 • Ret til at klage til Datatilsynet.

 

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, kontakt venligst info@slet-dette.roennes-hotel.dk, hvorefter vi senest en måned vil vende tilbage til dig.

 

8. Hvis du ansøger om en stilling hos Rønnes Hotel

Når du søger en stilling hos Rønnes Hotel behandles de oplysninger, som du selv har givet i din ansøgning Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Der kan evt. Indhentes straffeattest eller oplysning fra tidligere arbejdsgiver, hvilket ikke vil ske uden dit samtykke.

Oplysningerne bruges udelukkende til at vurdere om vi kan tilbyde ansættelse.

Det er kun relevante personer Rønnes Hotel administration der ser din ansøgning. Afleverer du din ansøgning, er vore øvrige medarbejdere anvist at nægte modtagelse og henvise til administrationen.

 

Hvis du bliver ansat, - gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Rønnes Hotels persondatapolitik som vil fremgå af udleveret personale håndbog.

Ansøgninger opbevares som hovedregel i 6 måneder efter modtagelse, hvorefter de slettes.

Rønnes Hotel beskytter dine personoplysninger i henhold til beskrivelsen i nedenstående punkt 9

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Rønnes Hotel opbevarer om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Rønnes Hotel sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til hotellets administrationen på info@slet-dette.ronnes-hotel.dk eller ringe til kontoret på 98217150


9. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Rønnes Hotel beskytter dine personoplysninger i henhold til vedtagne interne regler beskrevet i vores Persondatapolitik. Dette for at beskytte dine personoplysninger mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Rønnes Hotel sletter dine personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne.

 

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer Rønnes Hotel A/S opbevaring af personoplysninger kan du henvende dig via mail til:

Rønnes Hotel A/S
Kystvejen 25
9690 Fjerritslev
Att.: Dir, Lars Mouritzen eller Hotelchef Dorte Lukassen
E-mailadresse: info@roennes-hotel.dk

En eventuel efterfølgende klage herefter rettes til www.datatilsynet.dk

Juni 2018